Изработка на ключове

 1. Секретни ключове

 

 

 

 

 2. Ямкови ключове

 

 

 

 

 

 3. Касови ключове